Ceník poplatků a služeb střelnice Světnov

Kulová střelba:

 

Individuální použití střelnice:

Základní sazba za 1 hodinu (minimálně 1 hod, počítá se od začátku střelby po ukončení střelby). Cena za další započatou hodinu 200,- Kč.

                        300,- Kč za 1 hod a jednoho střelce

 

Snížená sazba za 1 hodinu (minimálně 1 hod, počítá se od  začátku střelby po ukončení střelby). Cena za další započatou hodinu 100,- Kč.

                        200,- Kč za 1 hod a jednoho střelce (pro členy OMS Žďár nad Sázavou)

  

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                        +400,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + další započatá hodina 200,- Kč). Dobu střílení domluvit se správcem střelnice.

                                                                                                           

Materiál (terče, náboje a pod) bude účtováno dle aktuálního ceníku

 

Prověrka nastřelení a vlastní nastřelování zbraně:

 

Individuální či hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce

(časový limit do 30 minut) 

(na 1 zbraň 1 ks terče zdarma)

                         350,- Kč za 1 střelce (každá započatá hodina 150,-)

- zapůjčení nastřelovací stolice 100,- Kč

 

Individuální prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce (časový limit do 30 minut)

 – pro členy OMS Žďár nad Sázavou 

(počet registrovaných osob max. 1 střelec, 1 ks terče zdarma)

                         200,- Kč za 1 střelce (každá další započatá hodina 120,-Kč)

- zapůjčení nastřelovací stolice 100,- Kč

 

Hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce s jednou kulovou zbraní - při počtu min 2 střelců (časový limit 30 minut/osoba).

 – pro členy OMS Žďár nad Sázavou (terč na každou zbraň zdarma)

                        100,- Kč za 1 střelce

 

Hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce při počtu min 2 a více střelců

 – pro nečleny OMS Žďár nad Sázavou (terče po 1 ks na každou zbraň zdarma)

                        200,- Kč za 1 střelce (s jednou zbraní 5 střelců 30 min/máme 5 střeleckých stanovišť)

 Odborné nastřelení zbraně správcem střelnice:

                          400,- Kč za 1 hodinu (za každou další započatou hodinu 200-Kč)

 

Odborné nastřelení zbraně správcem střelnice pro členy OMS Žďár nad Sázavou:

                          200,- Kč za 1 hodinu (za každou další započatou hodinu 150,-Kč)

Broková střelba:

 

Lovecké kolo:

Základní sazba za 1 ks asfaltového holuba (zakupují se celé položky = 20 ks terčů, případné požadavky na doplňující holuby na některých stanovištích - bude tento počet řídícím střelby zaznamenán a doúčtován při konečném vydání stvrzenky). Max. doba 30 min.

                        5,- Kč za 1 kus asfaltového holuba (100,- Kč za 1 položku)

Časový limit 30 minut

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                        +400,- Kč za otevření střelnice, min. 4 střelci. Dobu střílení domluvit se správcem střelnice.

 

Automatický trap:

Základní sazba za 1 ks asfaltového holuba (zakupují se celé položky = 25 ks terčů, případné požadavky na doplňující holuby na některých stanovištích - bude tento počet řídícím střelby zaznamenán a doúčtován při konečném vydání stvrzenky). Max. doba 30 min.

                        5,- Kč za 1 kus asfaltového holuba (125,- Kč za 1 položku)

 Časový limit 30 minut 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu – hodinová přirážka

                        +400,- Kč za otevření střelnice, min. 4 střelci (1 střelec 30 min). Dobu střílení domluvit se správcem střelnice.

 

Zajíc na průseku:

 

Základní sazba za 1 jízdu a 1 zajíce (zakupují se celé položky = 10 dvojstřelů = 20 terčů, případné požadavky na doplňující jízdy budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky)

                        4,- Kč za jednoho zajíce (80,- Kč za 1 položku)

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                        +400,- Kč za otevření střelnice, min. 4 střelci. Dobu střílení domluvit se správcem střelnice.

 

 

 

 

 

 

Speciální střelba:

 

Běžící terč malorážkou (na střelišti zajíce na průseku):

Základní sazba za 1 jízdu (zakupují se celé položky = 10 jízd, případné požadavky na více jízd budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky)

                        5,- Kč za jednu jízdu (50,- Kč za 1 položku)

Běžící terč kulovnicí / jednotnou střelou z brokovnice (na kulovém střelišti):

Základní sazba za 1 jízdu (zakupují se celé položky = 5 jízd, případné požadavky na více jízd budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky). Max. 20 min.

                        25,- Kč za jednu jízdu (125,- Kč za 1 položku + terč) 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                         + 400,- Kč za otevření střelnice, min. 4 střelci. Dobu střílení domluvit se správcem střelnice.

 

Terče dle aktuálního ceníku, výběru střelce a spotřebovaného počtu

 

Materiál ( terče, náboje a pod) bude účtováno dle aktuálního ceníku u příslušné položky

 

Terč redukovaný (malorážkový)                    20 Kč/1ks

Terč neredukovaný (kulový)                          30 Kč/1ks

Terč běžící (Kňour/Liška)                                70 Kč/1ks

Výměnný střed běžícího terče (Kňour)        20 Kč/1ks

 

Ostatní sazba a poplatky:

Hromadné využívání střelnice organizacemi – poplatek bude stanoven individuálně pro každou konkrétní akci jednatelem OMS Žďár nad Sázavou

 

Celý den:

-          cizí střelci (kluby apod.) 8 000,-Kč do počtu 10 střelců (vlastní terče)

                                            11 000,- Kč do počtu 20 střelců (vlastní terče)

                                            13 000,- Kč nad 20 střelců (vlastní terče)

      Musí po sobě uklidit.

-          terče (naše) + 1 200,-Kč

 

Půl dne:

-          střelci 4 000,-Kč do 10 osob

-          střelci 5 500,-Kč do 20 osob

-          střelci 6 500,-Kč nad 20 osob

-          terče (naše) + 1 200,-Kč

-          zájemci, kteří využijí prostory střelnice tzv. budovy, parkoviště a přilehlých ploch bez vstupu do střelišť 6 000,-Kč

Myslivecké spolky okresu Žďár nad Sázavou, pokud mají 100% členů ČMMJ bez ohledu na počet – střelnice – celý den 6 000 Kč, ½ dne 3 000 Kč + terče podle ceníku.

 

V případě, že nájemce bude využívat broková střeliště (AT, LK), budou mu asfaltové terče účtovány dle sazebníku výše uvedeného.

 

Každý nájemce je povinen uklidit pronajaté prostory a vyvézt odpadky.

Akce celý den = 12 hodin

 

Kauce – při hromadných akcích 2 000,-Kč

            - při individuálních střelbách 200,-Kč

Správce střelnice předem vybere kauci na poškození věcí, které jsou zahrnuty do inventáře střelnice. Při převzetí střelnice zpět (bez závad) bude záloha vrácena, v případě jakéhokoliv poškození zařízení střelnice propadá kauce ve prospěch Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou.

 

Každý střelec po skončení střelby je povinen po sobě uklidit nábojnice a prostor předat správci střelnice.

 

Sankce:

Všichni návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného zacházení se střelnou zbraní, řídit se ustanoveními provozního řádu střelnice OMS Světnov a plně respektovat pokyny správce a pracovníků střelnice. Za porušení provozního řádu, pokynů správce a pracovníků střelnice bude ten, kdo porušil shora uvedená pravidla vykázán ze střelnice a dále řešen s příslušnými orgány.

 

Okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou si vyhrazuje právo na  případnou změnu ceníku.

 

 

Platnost od 1.3.2022

 

 

          Jan V E L Í K                                                                      Bc. Stanislav C Í S A Ř

                    předseda OMS                                                                         jednatel OMS